Специфични случаи, при които се дължат осигуровки за доход по граждански договор под МРЗ

Съгласно чл. 4(3) КСО Задължително осигурени за инвалидност поради общо заболяване за старост и за смърт са:
….
5. лицата, които полагат труд без трудово правоотношение и получават месечно възнаграждение, равно или над една минимална работна заплата, след намаляването му с разходите за дейността, ако не са осигурени на друго основание през съответния месец;
6. лицата, които полагат труд без трудово правоотношение, които са осигурени на друго основание през съответния месец, независимо от размера на полученото възнаграждение.

В тази статия сме обобщили три случая, в които  се дължат осигуровки за доход по граждански договор под МРЗ (т.е. независимо от  размера на полученото възнаграждение )

Освен това тези случаи ще ни покажат, че не винаги при гражданските договори внасянето на социални осигуровки означава и внасяне на здравни.

Искаш ли да разбереш защо ?

Абонирай се или ако вече си го направил, влез в своя профил от бутон Вход 

За да знаеш повече! И да ти е лесно!


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация