Специфични случаи в международната търговия със стоки

Представяме на Вашето внимание три специфични случаи в международната търговия със стоки. Вчера ги обсъдихме подробно на нашия семинар с Валенитна Василева "Казуси при международна търговия със стоки, данъчно третиране по ЗДДС":

 

1. Доставка със стоки, закупени в друга държава – членка и изнесени за трета страна

2. Продажба на стоки от склад в друга държава – членка на ЕС

3. Покупка на стоки от дружество, установено в трета страна, които се внасят в друга държава – членка на ЕС и се транспортират до България

 

Следва ли българското дружество да си самоначисли ДДС с протокол по чл.117 ?

Има ли право на данъчен кредит ?

Влез и прочети ! За да знаеш повече !


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация