Специализираната контролна дейност по чл. 38, ал. 1, ал. 3, ал. 5 и ал. 6 от ЗХУ

Законът за хората с увреждания (ЗХУ) създаде едно ново задължение за работодателите – задължението за изпълнение на квоти. Целта на новото задължение е да гарантира заетостта на хората с трайни увреждания в обичайна работна среда заетост. 

Квотите са задължителни за всеки работодател, който има 50 и повече работници и служители и осъществява своята дейност в обичайна работна среда

Работодател, който не е изпълнил задължението по чл. 38, ал. 6 от ЗХУ (заплащане на компенсационни вноски), се налага глоба от 1000 до 2000 лв. или имуществена санкция от 2000 до 5000 лв. 

Повече за контрола по изпълнението на задълженията от страната на работодателите - в тази статия 

 

За да може да я прочетеш, трябва да се абонираш или ако вече си го направил, влез в своя профил от бутон Вход

За да знаеш повече. И да ти е лесно!


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация