Социално и здравно осигуряване и данъчно облагане на наети от българска фирма лица, които ще полагат труд само в държавата-членка по пребиваване

Дружество извършва технически, ИТ услуги и поддръжка за клиенти, базирани на територията на страни от Европейския съюз – Испания, Франция, Германия, Холандия и Полша. За тази цел ще наемате работници от различните държави, които ще са местни лица за съответната държава, ще пребивават и ще полагат труда в нея.
 

Поставят се следните  следните въпроси:
1. Ако наетите лица се осигуряват в съответната държава-членка, следва ли да се внасят осигурителни вноски по българското законодателство? Какъв тип договор следва да се сключи между българската фирма и наетите лица?
2. Ако наетите лица не се осигуряват в съответната държава-членка, следва ли да се внасят осигурителни вноски по българското законодателство? Какъв тип договор следва да се сключи между българската фирма и наетите лица?
3. С какви документи се доказва осигурени или неосигурени са наетите лица?
4. Необходимо ли е да се удържа данък при източника и ако да, как следва да се декларира?
5. Какви декларации, свързани с осигуряването на наетите лица, трябва да се подават ежемесечно?

 

Влез в ZnamKak.com  и прочети!

Абонирай се или ако вече си го направил, влез в своя профил от бутон Вход 

 

За да знаеш повече. И да ти е лесно!


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация