Социални разходи на служител за период, през който не се е явявал на работа поради самоотлъчка

Правомерно ли е да се изплатят социални разходи на служител за период, през който не се е явявал на работа без уважителни причини предвид разпоредбите на ЗКПО?

Дължат ли се осигуровки върху социалните придобивки?


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация