Социални и здравни осигуровки при граждански договор - общи положения

Гражданският договор се сключва по силата на Закона за задълженията и договорите. Той регламентира взаимоотношенията на една фирма с дадено лице за извършване на определена работа. Има краткотрайно действие - еднократно изпълнение на определена задача, до извършването на работата (услугата) или предоставянето на резултата. С изпълнението си този договор се прекратява.
 

Когато се говори за осигуряване на лице, което полага труд без трудово правоотношение, се има предвид изпълнителят по гражданския договор.

В няколко поредни статии ще се опитаме да обобщим кое е най-важното, което трябва да знаем когато сключваме граждански договори.

В тази статия ще намериш:

1. Какви социални и здравни осигуровки се дължат за лице, с което е сключено граждански договор

2. Какви осигуровки се дължат ако доходът е под минималната заплата

3. Какви са размерите на  осигурителните вноски за 2018 г.

 Абонирай се или ако вече си го направил, влез в своя профил от бутон Вход

Влез в ZnamKak.com! За да знаеш повече. И да ти е лесно!


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация