Социален разход, предоставен в натура, ли е организирането на занималня за деца на служителите?

Основно изискване е социалните разходи да са достъпни за всички работници и служители и за лицата, наети по договор за управление и контрол (наети лица). Счита се, че дадена социална придобивка е достъпна, когато е на разположение на всички наети лица. 

Социален разход, предоставен в натура, ли е организирането на занималня за деца на служителите?


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация