Следва ли да се осигурява собственик на фотоволтаична електроцентрала, изградена за собствени нужди, който продава само излишната електроенергия?

Физическо лице е изградило фотоволтаична електроцентрала (ФЕЦ) за собствени нужди с мощност 8.3Kwp. През пиковите часове на производство има излишък, който продава. 

  • Счита ли се в този случай, че лицето е търговец и извършва стопанска дейност?
  • Следва ли да се осигурва, като се има предвид, че сумата на  реализираните приходи е по-малка от разходите за осигуровки?

Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Последни статии от Самоосигуряващо се лице