Сключване на допълнително споразумение на основание чл.119 от Кодекса на труда

Съгл. Чл. 119. трудовото правоотношение може да се изменя с писмено съгласие между страните за определено или неопределено време.

В тази статия ще разбереш кои са най-важните особености при сключване на допълнително споразумение.

Абонирай се или ако вече си го направил, влез в своя профил от бутон Вход 

За да ти е лесно и да знаеш повече!


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация