Сключване на договор за определени дни от месеца съгл. чл. 114 от КТ с клауза за срок на изпитване

Съгласно чл. 114 от КТ  договор може да се сключва и за работа през определени дни от месеца, като това време се признава за трудов стаж.

В тази статия ще разбереш:

  • кои са най-важните особености при сключване на трудов договор на това основание;
  • кои са необходимите документи;
  • ще намериш примерни бланки;

Абонирай се или ако вече си го направил, влез в своя профил от бутон Вход 

За да ти е лесно и да знаеш повече!


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация