Ресурси на предприятието, ползвани от физическо лице - управител

Това е ситуация, при която предприятието придобива (купува или наема) даден ресурс и го предоставя за ползване на физическо лице. Най-често физическото лице е собственик и управител. В настоящия материал ще разгледаме подобен случай и какви биха могли да бъдат последиците от гледна точка на счетоводство и данъци. В примера е разгледан наем, но същинските разсъждения са валидни и в случай на покупка.

Казус: Дружество с ограничена отговорност наема апартамент, който ще се ползва от управителя му, който е и собственик. Управителят има сключен договор за управление и контрол с дружеството и получава заплата.

Влез и прочети възможните решения

Абонирай се или ако вече си го направил, влез в своя профил от бутон Вход 

За да знаеш повече! И да ти е лесно!


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация