Режим на складиране на стоки до поискване за целите на ДДС в сила от 2020 г.

Българско дружество има клиент в ЕС. На клиента са му нужни постоянни доставки на стоки, но в такива еднократни (месечни) количества, че разходите за транспорт не са оправдани и покупката от българското дружество е неконкурентноспособна. Българското дружество може да достави в страната членка на ЕС едно по-голямо количество, с идеята в последствие да го достави поетапно на клиента си.  По силата на законодателството по ДДС в сила до края на 2019 г., подобно действие би довело до регистрация на българското дружество за целите на ДДС в съответната страна членка.

От 2020 г. обаче, благодарение на новия Режим на складиране на стоки до поискване за целите на ДДС в сила от 2020 г., подобно действие измества във времето (до 12 месеца) осъществяването на ВОД-ВОП между българското дружество и дружеството от страна членка и отменя (а в някои случаи единствено отлага) регистрация по ДДС в държавата членка на българското дружество.

  • Какви са условията за прилагането на този режим ?
  • Какво може да се случи, ако клиентът се откаже да получи стоките ?

Влез в ZnamKak.com  и прочети какво обобщихме!

За да знаеш повече! И да ти е лесно!


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация