Регистриране по ЗДДС при еднородна дейност от свързани лица в един търговски обект

Съгласно новата разпоредба на чл. 96, ал.10 ЗДДС в сила от 01.01.2020 г. е налице условие за задължителна регистрация по закона в 7 дневен срок, при надхвърляне на оборота за регистрация при последователното извършване на еднородна дейност в един и същи търговски обект от две или повече свързани лица или лица, действащи съгласувано. В облагаемия оборот на всяко следващо лице се включва оборотът, реализиран в обекта от всички лица, извършвали последователно дейността в съответния обект преди него, за период, не по-дълъг от последните 12 последователни месеца, включително текущия месец, и се счита за оборот, реализиран от съответното лице през първия ден на започване на еднородната дейност в обекта от това лице.

За заварените случаи е предвиден преходен режим в § 34 от ПЗР на ЗКПО, според който лице, което към датата на влизането в сила на закона - 01.01.2020 г. отговаря на условията за задължителна регистрация по чл. 96, ал. 1 във връзка с ал. 10 ЗДДС, е длъжно да подаде заявление за регистрация до 14.01. 2020 г.

Прочетете коментара на нашия гост-автор Валентина Василева, данъчен консултант в Глобал Такс АД по тази спорен въпрос към момента !

 

Целият материал е достъпен за абонати на ZnamKak.com

 Логни се  >>>>

Нямаш абонамент ? Направи го - цената е по-малка от половин кафе на ден>>>>

За да знаеш повече! И да ти е лесно!


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация