Регистрация на чуждестранно лице, което не е установено в България (ЧЛ. 133 ОТ ЗДДС)


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация