Регистрация на самоосигуряващите се лица в ТД на НАП и избор на вида на осигуряването - 1 част

Началото на трудовата дейност на всяко самоосигуряващо се лице задължително се декларира в компетентната ТД на НАП с подаване на Декларация за регистрация на самоосигуряващо се лице (формуляр ОКД5).

В тази декларация самоосигуряващият се посочва и за кои социални рискове е избрал да внася осигурителни вноски т. е. избира вида на осигуряването си.

Редът и начинът за декларирането на посочените обстоятелства е уреден в Наредба за общественото осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица.

От тази статия на госпожа Вержиния Заркова ще научим:

- Как се изчислява 7 дневният срок за подаване на Декларация за регистрация на самоосигуряващо се лице ?

- Ако лице, упражняващо дейност като едноличен търговец, започне да работи и като съдружник в търговско дружество, трябва ли да подава Декларация ?

- Какво означава прекъсване и прекратявне на дейността ?

- Трябва ли да се подава Декларация при временна нетрудоспособност на СОЛ ?

- Може ли да се променя осигуряването през текущата година ?

- Може ли лицето за да се осигурява за ОЗМ, ако декларацията за вида на осигуряването не е подадена в 7-дневния срок ?

Абонирай се или ако вече си го направил, влез в своя профил от бутон Вход 

За да знаеш повече!


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация