Разширяване кръга на самоосигуряващите се по КСО лица от началото на 2019 г.- 2 част

Една от най-значимите промени в осигурителното законодателство от началото на 2019 г. е добавянето към т. 2 на ал. 3 в чл. 4 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) на лицата, които се облагат по реда на чл. 26, ал. 7 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ). Допълнението е извършено с § 3, т. 1, б. “б” от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2019 г. (ЗБДОО за 2019 г.), с който са направени ежегодните промени в КСО.

Но за да се вникне по-добре в същността на промяната на първо място следва да се изясни за какви точно лица става въпрос.
Ясно е, че лицата по чл. 4, ал. 3, т. 2 от КСО поначало са самоосигуряващи се по смисъла на кодекса.

Но кои са тези, които се облагат по реда на чл. 26, ал. 7 от ЗДДФЛ ?

 

За да може да ги прочетеш цялата статия на нашия гост-автор Димитър Бойчев, трябва да се 

абонираш или ако вече си го направил, влез в своя профил от бутон Вход 

За да знаеш повече. И да ти е лесно!


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация