Разчети с клиенти относно неплатени фишове от КАТ

Въпрос :
Фирма, която се занимава с рента кар,  отдава коли под наем в страната. Често получава Фишове от КАТ за нарушения на Закона за движение по пътищата на своите клиенти. За платените от нея фишове / тъй като колите са собственост на фирмата / тя издава документ- СМЕТКА, в която задължава клиента - като описва точно номера и дата на ЕЛЕКТРОННИЯ ФИШ и прилага същия документ към Сметката.

Счетоводно тази сметка се осчетоводява като разчет - Други Вземания от клиенти, но някои клиенти не изплащат задължението си дори към края на годината и те остават за сметка на фирмата и неприключен разчет.
Понякога фишовете от КАТ идват 2-3 месеца, след като договорът с клиента е приключил и автомобилът е върнат.
Въпросът ми е :
Как да се процедира с тези непогасени вземания- трябва ли по силата на чл.37 от ЗКПО да се отпишат след изтичане на 3-5 г. давност или може и по-рано и ако се отпишат в по-ранен етап биха ли се признали за данъчен разход.
Има договори с клиенти, които се сключват за 2 - 3 дни и в рамките на този кратък период е извършено нарушението.
Но фирмата е уведомена от КАТ след 2-3 месеца.
Благодаря !
--   


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация