Разходи, представляващи доходи на местни физически лица, които не са изплатени към 31 декември

Съгласно чл. 42. (1)  ЗКПО разходите на данъчно задължени лица, представляващи доходи на местни физически лица по Закона за данъците върху доходите на физическите лица, които не са изплатени към 31 декември на текущата година, не се признават за данъчни цели в годината на счетоводното им отчитане. 

 От тази статия ще разбереш:

  • Кои са изключенията от това правило?
  • Как се третират разходите за възнаграждения по договор за управление и контрол, и личен труд на съдружниците ?

 

Влез и прочети!

За да знаеш повече! И да ти е лесно!


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Последни статии от Корпоративни данъци