Разходи на фирмата за допълнително здравно осигуряване и карти за спорт

Дружество възнамерява да предостави на своите работници и служители социални придобивки под формата на допълнително здравно осигуряване и карти, даващи право за ползване на определени спортни услуги.

1. Дължат ли се осигурителни вноски върху средствата, предоставени за сметка на социалните разходи за вноски (премии) за допълнително здравно осигуряване и под формата на карти за спорт?

2. В случай, че по решение на общото събрание на работниците и служителите, средствата за допълнително здравно осигуряване и картите за спорт няма да се предоставят на служители, намиращи се в неплатен отпуск съгл. чл. 160 от КТ, предоставен за по-дълъг срок от 14 дни, както и на служители, ползващи отпуск по чл. 163, 164, 164а, 164б, 167, 167а, 171 от КТ, води ли такова решение до противоречие с изискванията на ЗКПО за достъпност на социалните придобивки за всички служители, съответно противоречие относно квалифициране на разходите на Дружеството в тази връзка като социални разходи, предоставени в натура?

3. Допустимо ли е да бъде предвидена възможност за право на избор, ако служителят не желае избраната социална придобивка, да има право да получи друга социална придобивка в натура на същата стойност? 

 

В следващите редове ще се опитаме да дадем отговор на тези въпроси.

Абонирай се или ако вече си го направил, влез в своя профил от бутон Вход 

За да знаеш повече. И да ти е лесно!


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация