Разходи за наем на апартамент, в който живее управителят

Здравейте,

 Обслужвам фирма, която е ЕООД и едноличният собственик на капитала е чужденец с ЛНЧ и е назначен по договор за управление и контрол.
Тук в България едноличния собственик на капитала е наел жилище под наем от друга фирма.
Може ли на фактурата, която се издава за наема на апартамента, в който живее управителя чужденец да се ползва ДДС-то или фактурата трябва да бъде осчетоводена без право на данъчен кредит и с 10% данък върху представителните разходи?

Благодаря предварително!


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация