Разходи за командировка на управителя

Здравейте!
Българско дружество " А" има договор за услуга, извършвана по интернет с дружество "В" от ЕС.
В договора предстои промяна в определено време услугата да се извършва където посочи дружество В, което в случая е извън ЕС.

За целта българското дружество А ще получава аванс за да може да покрие разходите за командироване на Управителя.
Управителят се осигурява по ДУК.
Интересува ме разходите за дневни
1. Ако надвишават дневните по наредбата за командировките облагаеми ли са и ако да как се облагат по ЗКПО или по ЗДДФЛ
2. Ако се облага по ЗДДФЛ трябва ли да се начисляват осигуровки и включват ли се в декларация по чл. 73 ал. 1
3. Как се отчита в българското дружество използваните средства над нормативно признатите.  


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация