Разходи в натура, лично потребление и скрито разпределение на печалбата

В тази статия ще прочетеш:

1. Какво представляват разходите в натура ?

2. Как да ги разграничим  като разходи за лично потребление и като скрито разпределение на печалбата ?

3. Какво е данъчното им третиране по ЗДДС, ЗКПО, ЗДДФЛ ?

4. Как се осчетоводяват ?

 

Чакаме те в ZnamKak.com! За да знаеш повече! И да ти е лесно!


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация