Разпределение на печалбата и дивидент

Когато инвеститорите искат да вложат пари в “нещо”, намират подходящ човек – мениджър, който да има идея и желание да я реализира, дават му своите пари и го оставят да развие и управлява бизнеса. Онова, което инвеститорите очакват е, мениджърът да успее да реализира печалба, която периодично да разпределя към тях, докато те запазват направената от тях инвестиция в бизнеса. Това разпределение на печалбата от бизнесът към неговите собственици / инвеститори се нарича дивидент.

В тази статия на нашия гост автор Теодор Тодоров ще научиш:

- Каква е разликата между дивидент и разпределение на печалбата;

- Счетоводно отражение на дивидента от гледна точка на предприятието, разпределящо печалбата си

- Счетоводни аспекти от гледна точка на лицето, получаващо дивидент

- Данъчно третиране на дивидентите

- Дивиденти, платени от чуждестранни юридически лица на местни физически лица

Абонирай се или ако вече си го направил, влез в своя профил от бутон Вход 

За да знаеш повече!


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация