Равнение на финансовия резултат за периода с изменението и наличностите на парични средства или как да отговорим на въпроса: “Къде са ми парите?”

Всеки счетоводител прекрасно знае, че финансовият резултат и движението на парите са две различни неща. Причината за подобно различие е принципът за текущо начисляване, възприет в счетоводството. Ако обаче се анализира ТЗ от гл.т. на икономиста, ще се установи, че вложеният смисъл в понятието “печалба” не е съвсем счетоводния смисъл. Подобен анализ би бил интересен, но не е предмет на този материал. Независимо, това е една от причините често в бизнеса да се поставя знак на равенство между печалба и пари. И се стига до най-омразния от всеки счетоводител въпрос, който е в състояние да получи: “Като съм на печалба, какво стана и къде са тези пари?”

Счетоводителите разполагаме с един много добър инструмент, който можем да използваме за да отговорим на този въпрос. Инструментът се нарича Отчет за паричните потоци (ОПП)

В статията ще намериш практическа демонстрация как се изготвя ОПП по алтернативния (непряк) метод, който обвързва финансовия резултат за периода с измененията на балансовите позиции и парите.

Ще разбереш как се постига равнение между печалбата/загубата за периода и наличните към датата на отчета парични средства.

Попълвайки ОПП по  алтернативния метод ще разполагаш с много добър инструмент, който можеш да използваш за да отговориш на въпроса “Като съм на печалба, какво стана и къде са тези пари?”

Абонирай се или ако вече си го направил, влез в своя профил от бутон Вход 

За да знаеш повече!


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация