Работа от разстояние - промени в Кодекса на труда

В  ДВ. бр.27 от 29 Март 2024г. бяха публикувани промени в Кодекса на труда, касаещи работата от разстояние.

В тази статия сме обобщили най-важното по темата.

 

 


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация