Работата на смени и сумирано изчисляване на работното време. Отчитане на работното време - 2 част

 

След като си изяснил основните понятия, влез и прочети:

  • Как се въвежда сменен режим на работа при подневно отчитане на работното време и какви особености има този начин на въвеждане на работа на смени?

 

  • Как се въвежда сменен режим на работа при сумирано отчитане на работното време и какви особености има този начин на въвеждане на работа на смени?

 

И най-често задаваните въпроси по тези теми.

За да може да си отговориш  защо сумираното изчисляване на работното време е предпочитан начин на разпределяне и отчитане на работното време за работодателите !

 

Наш гост-автор е Теодора Дичева


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация