Промяна от 2019 в ЗДДС относно данъчното третиране на ваучерите

В тази статия сме обобщили:

- Каква е разликата в понятията:

  •  "Ваучер за конкретна цел" 
  • "Многоцелеви ваучер"

- Кога е моментът на начисляване на ДДС при всеки един от тези случаи?

- Примери за ваучери, които се изключват от дадените дифениции

- Данъчната основа на доставката на стоки или услуги, предоставени срещу многоцелеви ваучер.

 

Абонирай се или ако вече си го направил, влез в своя профил от бутон Вход 

За да знаеш повече!

 


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Последни статии от Данък Добавена стойност