Промяна вид на осигуряването на СОЛ след 31.01

С.К. с ЕГН …… се осигурява в качеството на самоосигуряващо се лице като едноличен собственик на капитала на ЕООД.
Лицето възобновява дейност от 20.01.2021 г. и подава декларация ОКд-5 без да избере вид на осигуряване. След това на 22.02.2021 подава нова декларация за прекъсване на дейност от същата дата декларира възобновяване на дейност с вече деклариран вид на осигуряване „за всички осигурителни рискове“.

Подлежи ли самоосигуряващото се лице на осигуряване за фонд „Общо заболяване и майчинство“ и от коя дата ?

 

Какво обобщихме? Чакаме те в ZnamKak.com!


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Последни статии от Самоосигуряващо се лице