Промяна вид на осигуряването на СОЛ по време на болнични

Има ли право самоосигуряващо се лице на парично обезщететние за временна неработоспособност в следната ситуация:

Лицето е било осигурено само за  инвалидност поради общо заболяване за старост и за смърт.  Подава декларация (образец ОКД-5) за промяна вида на осигуряването -  да се осигурява за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт и за общо заболяване и майчинство в законовия срок на 03.01, но от 02.01 е в болнични за временна нетрудоспособност.

 

Влез и прочети какво обобщихме!


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация