Промени през 2019 г. в счетоводното отчитане на наемите при предприятия, прилагащи НСС - част 1

Целта на настоящия материал е да покаже промените през 2019 г. в счетоводното отчитане на оперативния лизинг (договор за наем) при предприятията, прилагащи НСС . Поради това материалът разглежда единствено промените в Счетоводен стандарт (СС) 17 „Лизинг“ и няма за цел да анализира въпроси, които не са засегнати от промените.

Поканихме като гост-автор по тази материя Димитър Войнов, специалист по ЗКПО, данъчен и счетоводен консултант.

Прочетете няколкото части на темата, посветена на промените в НСС 17, защото те са написани изключително ясно и конкретно !

Първа част:

Кога промените в НСС 17 ще доведат до промени по същество в начина на отчитане на оперативния (експлоатационния) лизинг ?

Чакаме те в Znamkak.com !

Абонирай се или ако вече си го направил, влез в своя профил от бутон Вход 

За да знаеш повече! И да ти е лесно!


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация