Промени в сумираното изчисляване на работното време с последните изменения на КТ в ДВ бр. 107 от 18.12.2020

Част от последните промени в Кодекса на труда касаят сумираното изчисляване на работното време и възможността да се договаря по-голяма продължителност на извънредния труд. 

Влез и прочети какво обобщихме!


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация