Промени в НРВПО, обн в бр.58 на ДВ 13.07.2018 г., касаещи СИРВ

В брой: 58 на Държавен вестник от дата 13.07.2018 г. е обнародвано Постановление № 131 от 5 юли 2018 г. за изменение и допълнение на Наредбата за работното време, почивките и отпуските, приета с Постановление № 72 на Министерския съвет от 1986 г. 

Част от промените касаят уредбата за сумираното изчисляване на работното време

За да може да ги прочетеш,

абонирай се или ако вече си го направил, влез в своя профил от бутон Вход 

За да знаеш повече!


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация