Промени в ЗДДС в сила от 01.07.2021 г., касаещи електронната търговия.

Какви са промените в ЗДДС в сила от 01.07.2021 г., касаещи електронната търговия.?

Влез в ZnamKak.com и прочети - точно, ясно без излишни приказки, статията на Теодор Тодоров:

  • Видове дистанционни продажби в сила от 01.07.2021 г.
     
  • Видове режими за облагане на дистанционни продажби в сила от 01.07.2021 
  • Както и две приложения с таблици, които обобщават най-важната информация

За да знаеш повече!


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация