Промени в ЗДДС във връзка с напускането на Великобритания на ЕС (Brexit)

В тази статия може да прочетеш най-важните промени , свързани с прилагането на ДДС по отношение на доставки от или до Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия.

Наш гост-автор е Валентина Василева, данъчен експерт.


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация