Продажби през Амазон и третиране на доставката до складове на Амазон

Наш клиент с фирмата си е регистриран по ДДС в България и Германия. Има регистрация по OSS в България. Дейността на дружеството е дистанционни продажби през платформа на Амазон в Германия и ЕС. Няма склад в Германия, а само в България. Има договор с логистична фирма в Германия, която приема стоката, като я подготвя и предоставя на складове на Амазон.

Ползваме услугата Amazon FBA /Fullfillment by Amazon/. Amazon организира и отговаря за доставката до крайния потребител физ. лица, като на нас ни дава справки за извършените продажби на стоките за месеца, който предоставя за продажба в Амазон. Фирмата закупува стока само от България, като част от нея се изпраща в Германия и логистичната фирма я предоставя в склад на Амазон.

Ако фирмата закупува с българския си ДДС номер, как данъчно се третира тази доставка по ЗДДС и нейното отразяване в дневника на покупките, а ако е с немския ДДС номер, каква е доставката по ЗДДС и нейното отразяване в дневника на покупките?

Ако стоката е закупена с българския ДДС номер от страни в ЕС и не пристига България, а директно в Германия, като стоката ще се продава в Германия на ФЛ и други ФЛ от ЕС, по какъв начин отразявам прехвърлена стока към немския ДДС номер, само тази ли, която е продадена в Германия, или цялото количество и какво е данъчното третиране по ЗДДС и тяхното отразяване в дневника на продажбите?

С уважение: Г. Янакиев


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация