Продажба на стоки през интернет от физическо лице

  • Онлайн търговия и ЗДДС
  • Надхвърляне на оборот от 100 000 лв. за задължителна регистрация.
  • Продажби чрез чуждестранни платформи
  • Продажби в други държави на ЕС
  • Регистрация за OSS

Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация