Продажба на стоки от склад в друга държава – членка на ЕС

Българска фирма Х, регистрирана по ДДС в България, изпраща свои стоки в нает склад в Германия, като Х не е регистрирана по ДДС в Германия. Транспортът на стоките започва на 22.05.2023 г. и цената им на придобиване е 15 000 лв. От склада в Германия Х ще извършва продажби на фирми и физически лица.


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация