Продажба на стока на фирма от трета държава и транспортирането и до територията на държава от ЕС

Въпрос:

Българска фирма продава своя стока на фирма от 3-страна, която от своя страна ще я продаде на свой контрагент от ЕС. За целта от фирмата ни се обаждат директно да доставим стоката в страната от ЕС.

Имаме и обратната ситуация: Продажба на стока на фирма от държава членка и транспортирането и до територията на трета страна.

Как да третираме тези сделки ?


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация