Продажба на стара сграда с прилежащ терен, която ще бъде разрушена за последващо строителство

Регистрирано по ЗДДС дружество продава собствен недвижим имот. Имотът представлява УПИ, върху който е съществувала едноетажна жилищна сграда, която към момента на покупката е разрушена.  Може ли доставката да се третира като освободена на основание чл. 45, ал.1, ал. 3 или ал. 5, т. 1 от ЗДДС ?

Представлява ли прехвърлянето на земя със съществуваща върху нея сграда, при което към момента на прехвърлянето ясното намерение на страните е купувачът или последващ купувач на земята да разруши съществуващата сграда, за да построи нова, сделка, освободена от данък върху добавената стойност ?

Влез и прочети! За да знаеш повече!


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация