Продажба на софтуерни продукти чрез електронен интерфейс срещу комисионна

Здравейте!

Фирма, регистрирана по ЗДДС чл.100, изработва собствени софтуерни продукти /applications/, които качва за продажба в App Store на Apple.

При изтегляне на апликацията клиентите могат да закупят кредити от магазина на Apple, за да ползват екстра опции. В края на всеки месец Apple ни изплаща сума, за която изпраща отчет за продажбите към всеки потребител със страна и сума на плащането, от което Apple начисляват ДДС спрямо ставката на всяка държава, от ДО на продажбата си удържат 15% комисионна и изплащат чистата сума на дружеството по банков път.

Съгласно чл.21 ал.2 мястото на изпълнение на сделките е там, където е регистриран получателят - т.е. Apple. Съгласно чл.86 ал.3 ние издаваме фактура на Apple за изплатената сума по банков път без данък, защото те не ни предоставят фактурата за удържаните комисионни.

Правилно ли тълкуваме нормите на ЗДДС и начина на осчетоводяване и документиране на доставката, която е от фирмата в България към Apple на продукт, който те продават от тяхно име за наша сметка?

Успешен ден!


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация