Продажба на автомобил, за който не е ползван данъчен кредит при закупуването му

Предстои продажба на лек автомобил. При покупката му не е ползван данъчен кредит.

  • В кои случаи при продажбата му следва да се начисли  20% ДДС ?
  • Ако не се начислява ДДС, то какво е основанието за неначисляване?
     

Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация