Приспадане на данъчен кредит за извършеното авансово плащане преди регистрацията по ЗДДС

Дружество се регистрира по ЗДДС на определена дата. Преди датата на регистрация по ЗДДС дружеството е сключило предварителен договор за покупка на недвижим имот и е извършено  авансово плащане, за което доставчикът е издал фактура с начислен ДДС.
Сделката е приключена с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот и фактура с дата, след датата на регистрация по ЗДДС, в която е посочена продажната цена на имота и е приспаднат платения аванс.

След придобиването и обзавеждането на имота се предвижда отдаването му под наем. Всички продажби свързани с недвижимия имот ще са облагаеми.

Налице ли е право на приспадане на данъчен кредит за извършеното авансово плащане преди регистрацията по ЗДДС?

Влез и прочети! За да знаеш повече!


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация