Принципи в счетоводството

Можем ли да изброим принципите на счетоводството, без да поглеждане в Закона на счетоводството? Вероятно ще се затрудним. Защото беше отдавна времето, когато ги учихме. А после теорията потъна в забвение.

Напоследък счетоводната теория се пренебрегва тотално, фокусът е насочен единствено към данъците, печалбата и многобройните изисквания на НАП. Обикновено ръководството на едно микропредприятие много рядко обръща внимание на отчета, как е представена инфото в тях , дали отговаря по правилата на приложимите стандарти и т.н.

Защо забравяме теорията - тази, която трябва да преосмислим, след като сме натрупали практика? Не се ли крие отговорът на всеки казус в основите на счетоводството?   

В тази статия на Теодор Тодоров ще си припомните приципите на счетоводството

Абонирай се или ако вече си го направил, влез в своя профил от бутон Вход 

За да знаеш повече. И да ти е лесно!


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация