Принудителни административни мерки, регламентирани чл.404 ал. 1 т. 10 от КТ.

чл. 404. КТ  ал. 1 За предотвратяване и преустановяване на нарушенията на трудовото законодателство, на законодателството, свързано с държавната служба, както и за предотвратяване и отстраняване на вредните последици от тях контролните органи на инспекцията по труда, както и органите по чл. 400 и 401 по своя инициатива или по предложение на синдикалните организации могат да прилагат следните принудителни административни мерки:

......

10. да дават задължителни предписания на работодателите или на упълномощените от тях лица за изпращане на уведомление за сключен трудов договор, когато установят, че не е спазен срокът по чл. 62, ал. 3 за изпращането му;

В тази статия ще прочетеш повече за :

  • Каква възможност има работодателят когато установи, че трудовият договор с работник, когото е приел на работа, не е вписан в регистъра на трудовите договори?
  • Кога не е приложима процедурата, регламентирана в чл. 404, ал.1, т.10 от Кодекса на труда?
  • Кога работодателят не може да поиска издаване на такова предписание?

 

Цялата статия е достъпна за абонати на нашата платена платформа ZnamKak.com 

За да може да я прочетеш, трябва да се абонираш  / цената е символична, по-малко от 1 кафе на ден / или ако вече си го направил, влез в своя профил от бутон Вход

 

За да знаеш повече! И да ти е лесно!


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация