Пример за попълване на Таблица 1 и Таблица 2 за окончателния размер на осигурителния доход на самоосигуряващо се лице

 

В тази статия може да прочетеш:

Пример за попълване на Таблица 1 и Таблица 2 за окончателния размер на осигурителния доход на самоосигуряващо се лице

С ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2023г. е декларирало следните облагаеми доходи:

  • в Приложение № 1 - облагаем доход от трудови правоотношения 
  • в Приложение № 2 - облагаем доход от стопанска дейност като едноличен търговец
  • в Приложение № 3 облагаем доход от възнаграждения за работа без трудово правоотношение
  • в Приложение № 4 облагаем доход от наем на недвижимо имущество 

В средата на годината лицето прекъсва осигуряването си като СОЛ, а от декември е пенсионер.

Влез и прочети, за да знаеш повече!


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Последни статии от Самоосигуряващо се лице