Примери за самоначисляване на ДДС, съгл. чл. 117, ал.1 ЗДДС

Тук ще прочетеш практически примери за:

  • Самоначисляване на ДДС при ВОП
  • Самоначисляване на ДДС за получена услуга от чуждестранно дружество
  • Самоначисляване при транспортна услуга от трета страна и страна от ЕС
  • Издаване на протокол за получена освободена доставка
  • Самоначисляване на ДДС от българско дружество – получател на услуга, което е регистрирано по чл.97а, ал.1 ЗДДС
  • Корекции на вида на доставката при липса на документи за нулева ставка
  • Начисляване на ДДС за лично ползване
  • Начисляване на ДДС за покупка на стоки по Приложение № 2
  • Самоначисляване на ДДС като придобиващ в тристранна операция по чл.15 ЗДДС

 

Искаш ли да знаеш повече? Да започваме:


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация