Примери за корекция код на доход в декларациите по чл. 73 ал. 1 и ал. 6 от ЗДДФЛ

Логиката за корекцията на подадените данни със Справката по чл. 73, ал.6 от ЗДДФЛ е различна от тази в Справката по чл. 73, ал.1 от ЗДДФЛ

В Справката по чл. 73, ал.1 поле с код корекция има за всеки ред, за разлика от Справката по чл. 73 ал. 6, където код корекция се отнася за цялата част II.

Влез и прочети как следва да се направи корекция на код на дохода в декларациите по чл. 73 ал. 1 и ал. 6 от ЗДДФЛ и примери за това !

За да знаеш повече. И да ти е лесно!


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация