Приложение на разпоредбите на Закона за ограничаване плащанията в брой при изплащане на дивидент

Как се прилагат разпоредбите на Закона за ограничаване плащанията в брой при изплащане на дивидент ?

  • Изплащане  на дивидент на съдружник повече от един път в годината
  • Когато общата сума на дивидентите, изплатени на всички съдружници надвишава 10 000 лв
     

Влез и прочети! За да знаеш повече!


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Последни статии от Корпоративни данъци