Прилагане на ЗДДФЛ, КСО, ЗЗО при пенсионер, СОЛ, работещ по трудово и извънтрудово правоотношение

Пенсионер за изслужено време и старост, работи по трудово и извънтрудово правоотношение /граждански договор/ и e самоосигуряващо се лице, като съдебен експерт.
При сключването на гражданския договор лицето е декларирало тези факти пред платеца на дохода, като предмета на дейност на гражданския договор е различен от дейността, за която се осигурява.

1. Трябва ли работодателят по граждански договор да удържа осигурителните вноски, да удържа данъка по ЗДДФЛ и да издава сметка за изплатените суми?

2. Kакви са задълженията на лицето за деклариране на задължителни осигурителни вноски и данъка по ЗДДФЛ през годината, във връзка с възнагражденията по гражданския договор?

 

Влез и прочети!

За да знаеш повече!


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация