Прилагане на ЗДДС при СОЛ, извършващи IT услуги за данъчно задължено лице в САЩ

Български гражданин има регистрация като самоосигуряващо се лице със свободна професия - програмист. Същият предоставя IT услуги за данъчно задължено лице в САЩ


1. Доставките на услуги с получател – данъчно задължено лице от САЩ включват ли се в облагаемия оборот за задължителна регистрация по ЗДДС и при достигане на оборот от 100 000,00 лв. трябва ли физическото лице да се регистрира по закона?

2. Подлежи ли физическото лице на задължителна регистрация по чл. 97а от ЗДДС във връзка с услугите, които извършва за американска фирма под формата на консултации?


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация